บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร