บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ประชุมผู้จัดการอาคารและเสนาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้จัดการอาคารขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเสาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ" กรรมการผู้จัดการ และ "คุณธีระ ธรรมสิทธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป​

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร