บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service"​ รุ่นที่ 3

การอบรมในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมมาถึงรุ่นที่ 3 แล้วครับ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะในการใช้คำสำนวนพูด น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง รวมถึงกริยา มารยาท และกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ และได้ประเมินตนเองผ่านแบบทดสอบ ว่าเป็นคนลักษณะใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับการอบรมและได้สอบผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับ​

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร