บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงออกถึงความเป็นไทยและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธธรมไทย โดยให้พนักงานทุกคนร่วมแต่งกาย ชุดไทย ลายดอก และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆ ทั้งนี้  คุณพิภา วงษ์เชิดขวัญ และคุณศรีสุดา วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้กล่าวอวยพรให้แก่พนักงานทุกคน จงพบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และประสบความสบสำเร็จในทุกๆด้าน สมความปราถนาทุกประการ

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร