บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมการใช้แบบฟอร์มและการจัดทำรายงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 1-2

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเพื่อการรายงานผล หลักสูตร "การใช้งานแบบฟอร์มด้านวิศวกรรม ENG 001-004 และการรายงานผล" สำหรับพนักงานตำแหน่งช่างประจำอาคาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิยวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โดยได้อธิบายถึงการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องจักรและระบบต่างๆของอาคาร นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ทำการ Workshop การใช้งานบันทึกผลลงแบบฟอร์มจริง ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร