Service

บริการของเรา

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารที่พัก

อาศัยสำนักงาน ศูนย์การค้า มากกว่า 20 ปี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของ

อาคารให้สูงขึ้น

เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ใช้หลักการบริหารจัดการงานอาคาร 7 หมวดงานเพื่อมาตรฐาน

คุณภาพ
1. บริหารจัดการด้านวิศวกรรม
2. บริหารจัดการด้านบุคคล
3. บริหารจัดการด้านธุรการ/บัญชีการเงิน
4. บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย
5. บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน
6. บริหารจัดการด้านข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร
7. บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริหาร

บริหารจัดการผู้เช่า

ให้บริการสำหรับเจ้าของสินทรัพย์ ในการจัดหาผู้เช่า และบริหารจัดการผู้เช่า ตั้งแต่การจัดทำ

สัญญาเช่า ดูแลทรัพย์สินระหว่างสัญญาเช่า และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์

เจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านสัญญาเช่า ดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการปล่อยเช่าและเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด รวมถึงเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือ

ประสานงานการดูแลผู้เช่าเมื่อเกิดปัญหา, การดูแลและจัดเก็บค่าเช่า ดูแลทรัพย์สินระหว่าง

สัญญาเช่า(maintenance) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของท่าน การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

รวมถึงการจ่ายค่าสาธารณูปโภคแทนเจ้าของหรือผู้เช่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทีมงาน FP Harrison ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถ

ช่วยท่านให้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์คอนโดได้อย่างมืออาชีพที่สุด

ที่ปรึกษาบริหารจัดการ

ทีมที่ปรึกษาระดับมืออาชีพของเรามี ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้าน

อสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี  โดยร่วมให้คำปรึกษากับทีมงานของท่านในระยะแรกของ

การพัฒนาทรัพย์สินแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ ด้านเทคนิคอุปกรณ์เครื่องจักและการ

บำรุงรักษาป้องกันความผิดพลาดจากการออกแบบของการพัฒนาทรัพย์สิน

บริการให้คำปรึกษา
1. วิเคราะห์แนวคิดของโครงการ
2. รูปแบบและห้องชุดที่อยู่ในความต้องการ
3. แนะนำกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและ พรบ.อาคารชุด
4. ปรึกษาแผนพัฒนาการบริหารจัดการอาคาร
5. วิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารจัดการอาคาร
6. วางแผนและแนวคิดคอนเซ็บด้านวิศวกรรมอาคาร

ตัวแทนซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน มีบุคคลาการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ด้านงานระบบวิศวกรรม

อุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ของอาคารซึ่งเป็นระบบที่ใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก และทำให้สูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายสูง หากไม่มีการบริหารจัดการ

ควบคุมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังมีปัญหาในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)

มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการและจัดการทุกธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม, บ้านพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้ารวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องข้อ

ตกลงและเงื่อนไขของการซื้อขาย,จัดเตรียมเอกสาร,  และคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จน

การซื้อขายสำเร็จด้วยดี

เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อลูกค้า

Company Mission:

บริหารของเรา
1. วิเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร
2. วิเคราะห์สถิติ ประวัติการใช้งานของเครื่องจักร
3. วิเคราะห์ความสูญเสีย,สิ้นเปลืองการใช้พลังงาน
4. ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลักงานลง
5. ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการจัดการดูแลบำรุงรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลักงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
Tel : (02) 264 5666
Fax : (02) 251 5397

Website : www.harrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้ามานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ ชื่อบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นจ์ จำกัด  และมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อมาได้เข้าร่วมทุนโดยบริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย...

บริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียน

นิติบุคคลอาคารชุด

ที่ปรึกษา

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริหารจัดการ

คลังสินค้า

และโรงงาน

อุตสาหกรรม

 

บริหารจัดการ

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

 

 

แทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

บริหารจัดการคลังสินค้า
และโรงงานอุตสาหกรรม

บริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

First Pacific Harrison Company Limited.​

68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

Follow us :

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

CALL :  กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

E-Mail : กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร